/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 4059877

Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu y = 2x + 4 jest równa
A) √ - --5 5 B)  √ - 4--5 5 C) 4 5 D) 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru na odległość punktu P = (x0,y0) od prostej Ax + By + C = 0 :

|Ax-0√-+-By-0 +-C|. A 2 + B 2

W naszej sytuacji mamy

 √ -- -|0−--0+--4|-- -4-- 4---5 ∘ 22-+-(−-1)2 = √ 5-= 5 .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner