/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 4619788

Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu y = 3x + 3 jest równa
A) √ -- --10 10 B) -3 10 C)  √ -- 3-1100 D) 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru na odległość punktu P = (x0,y0) od prostej Ax + By + C = 0 :

|Ax-0√-+-By-0 +-C|. A 2 + B 2

W naszej sytuacji mamy

 √ --- -|0−--0+--3|-- --3-- 3---10 ∘ 32 +-(−-1)2 = √ 1-0 = 10 .

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner