/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 5501625

Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu y = − 2x + 3 jest równa
A) √ - --5 5 B) 3 C) 3 5 D)  √ - 35-5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru na odległość punktu P = (x0,y0) od prostej Ax + By + C = 0 :

|Ax-0√-+-By-0 +-C|. A 2 + B 2

W naszej sytuacji mamy

 √ -- --|−-0-−-0-+-3|--- -3-- 3--5- ∘ (−-2)2-+-(−-1)2 = √ 5- = 5 .

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner