/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 5729657

Współczynnikiem kierunkowym prostej o równaniu 3y− 4x + 2 = 0 jest liczba:
A) − 34 B) − 4 C) 43 D) − 2 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przekształćmy dane równanie prostej (wyliczamy y -ek).

3y− 4x + 2 = 0 3y = 4x − 2 / : 3 4 2 y = --x− -. 3 3

Współczynnik kierunkowy jest więc równy 4 3 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner