/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 5743188

Prostą o równaniu 3x + 7 = 0 przekształcono w symetrii względem osi Oy . W wyniku tego przekształcenia otrzymano prostą o równaniu
A) 7 + 3x = 0 B) 3y + 7 = 0 C) 3y − 7 = 0 D) 3x − 7 = 0

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dana prosta to pionowa prosta  7 x = − 3 , więc po odbiciu względem osi Oy otrzymamy pionową prostą x = 73 , czyli prostą 3x − 7 = 0 .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner