/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 6121974

Która z podanych prostych nie ma punktów wspólnych z trzecią ćwiartką układu współrzędnych?
A)  √ --- y = − 17x − 1 B) y = x− 1 C) y = 1 − x D) y = 17x + 25

Wersja PDF

Rozwiązanie

Każda prosta postaci y = ax + b , gdzie a > 0 na pewno przecina trzecią ćwiartkę, a prosta y = ax + b , gdzie a < 0 przecina trzecią ćwiartkę jeżeli b < 0 . Jedyna prosta, która nie spełnia tych warunków to y = 1− x = −x + 1 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner