/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 6943478

Punkt B jest rzutem prostopadłym punktu A = (− 7,− 2) na prostą o równaniu y = 3x − 1 . Wskaż równanie prostej AB .
A) y = − 3x − 23 B) y = − 13x − 133 C) y = − 1x− 7 3 3 D) y = − 1x + 11- 3 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy opisaną sytuację


PIC


Szukana prosta AB to prosta prostopadła do danej prostej, więc ma współczynnik kierunkowy a = − 13 i równanie postaci y = − 13x + b . Współczynnik b wyznaczamy podstawiając współrzędne punktu A .

 7- 13- − 2 = 3 + b ⇒ b = − 3 .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner