/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 7132036

Obrazem prostej o równaniu y = − 3x + 2 w symetrii względem osi Ox jest prosta o równaniu
A) y = 3x − 2 B) y = − 3x − 2 C) y = 3x + 2 D) y = 1x − 2 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

O podanej prostej myślimy jak o wykresie funkcji y = f (x) . Wykres, który otrzymamy po odbiciu wykresu funkcji f względem osi Ox jest wykresem funkcji y = −f (x ) , czyli

y = − (− 3x + 2) = 3x − 2.

Na koniec obrazek.


PIC


 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner