/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 7318126

Suma odległości punktu A = (3,− 2) od prostych o równaniach x = − 5 i y = 3 jest równa
A) 5 B) 10 C) 13 D) 8

Wersja PDF

Rozwiązanie

Prosta x = − 5 jest pionową prostą przecinającą oś Ox w punkcie (−5 ,0) , a prosta y = 3 jest poziomą prostą przecinającą oś Oy w punkcie (0,3) .


PIC


Jeżeli to naszkicujemy, to widać, że suma odległości punktu A = (3,− 2) od tych prostych jest równa

8 + 5 = 13.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner