/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 7889040

Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu y = 7x − 2 jest równa
A) √ -- --50 50 B)  √ -- 2--50- 50 C) -2 50 D) 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru na odległość punktu P = (x0,y0) od prostej Ax + By + C = 0 :

|Ax-0√-+-By-0 +-C|. A 2 + B 2

W naszej sytuacji mamy

 √ --- -|0−--0−--2|-- --2-- 2---50 ∘ 72 +-(−-1)2 = √ 5-0 = 50 .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner