/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 8007306

Suma odległości punktu A = (− 4,2) od prostych o równaniach x = 4 i y = − 4 jest równa
A) 14 B) 12 C) 10 D) 8

Wersja PDF

Rozwiązanie

Prosta x = 4 jest pionową prostą przecinającą oś Ox w punkcie (4,0) , a prosta y = −4 jest poziomą prostą przecinającą oś Oy w punkcie (0 ,− 4 ) .


PIC


Jeżeli to naszkicujemy, to widać, że suma odległości punktu A = (− 4,2) od tych prostych jest równa

8 + 6 = 14.

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner