/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 8307658

Odcinek o końcach (1;5) i (− 1;− 1) jest zawarty w prostej:
A) y = x B) y = −x C) y = 5x D) y = 3x + 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Musimy sprawdzić, na której z prostych leżą obydwa dane punkty. Łatwo sprawdzić (podstawiając w pamięci x = 1 do kolejnych wzorów), że pierwszy punkt leży na prostych z podpunktów C i D. Podobnie sprawdzamy, że drugi punkt leży na prostych z podpunktów A i D. Zatem oba naraz leżą na prostej z podpunktu D.


PIC


 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner