/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 8843152

Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu y = 3x − 4 jest równa
A) √ -- --10 10 B) 4 C) 4- 10 D)  √ -- 41010

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru na odległość punktu P = (x0,y0) od prostej Ax + By + C = 0 :

|Ax-0√-+-By-0 +-C|. A 2 + B 2

W naszej sytuacji mamy

 √ --- -|0−--0−--4|-- --4-- 4---10 ∘ 32 +-(−-1)2 = √ 1-0 = 10 .

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner