/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Sześcian/Dana przekątna

Zadanie nr 6438788

Przekątna sześcianu jest o 5 większa od przekątnej ściany sześcianu. Wówczas krawędź sześcianu jest równa
A)  √ -- √ -- 5 3 + 2 B)  √ -- √ -- 5( 3− 2 2) C) √ 3-+ √ 2- D) 5√ 3+ 5√ 2-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Z twierdzenia Pitagorasa wyznaczamy długość przekątnej ściany

 ∘ ------- √ -- c = a2 + a2 = a 2.

Podobnie wyznaczamy długość przekątnej sześcianu

 ∘ ---√--------- ∘ --------- √ -- d = (a 2)2 + a 2 = 2a2 + a2 = a 3 .

Korzystamy z założenia i otrzymujemy równanie

 -- -- a√ 3 = a √ 2+ 5 √ -- √ -- a( 3 − 2) = 5 √ -- √ -- a = √---5√----= 5( 3 + 2). 3− 2

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner