/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Sześcian/Dana przekątna

Zadanie nr 8299844

Przekątna sześcianu ma długość 3. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe


PIC


A) 54 B) 36 C) 18 D) 12

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli dorysujemy przekątną


PIC


kwadratu w podstawie to powinno być jasne, że

 ∘ ------------ ∘ ---√--------- √ ---- √ -- BC = AB 2 + AC 2 = (a 2)2 + a 2 = 3a2 = a 3.

Mamy więc

 √ -- 3 √ -- a 3 = 3 ⇒ a = √---= 3. 3

Pole powierzchni sześcianu jest 6 razy większe od pola pojedynczej ściany, więc jest równe

 2 P = 6a = 6⋅3 = 18.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner