/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Sześcian/Dana przekątna

Zadanie nr 8685478

Przekątna sześcianu ma długość  √ --- 2 12 . Objętość tego sześcianu wynosi
A) 64 B)  √ -- 8 6 C)  √ -- 16 2 D) 48

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Obliczamy długość przekątnej sześcianu w zależności od długości jego krawędzi

 ∘ ------------ ∘ --------- √ -- c = AB 2 + AC 2 = 2a2 + a2 = a 3.

Teraz możemy obliczyć długość krawędzi sześcianu

 √ --- √ -- √ --- 2---12 a 3 = 2 12 ⇒ a = √ -- = 4. 3

Obliczamy objętość sześcianu

 3 3 V = a = 4 = 64 .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner