/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Trapez/Równoramienny

Zadanie nr 2360894

W trapezie równoramiennym ABCD (AB ∥ CD ) wysokość DE podzieliła podstawę na odcinki długości |AE | = 3 cm i |EB | = 7 cm . Odcinek łączący środki ramion w tym trapezie ma długość
A) 5 cm B) 7 cm C) 4 cm D)  √ -- 5 2 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


PIC


Z rysunku widać, że podstawy mają długości: AB = 3+ 7 = 10 i CD = 7 − 3 = 4 .

Korzystamy teraz z faktu, że długość odcinka łączącego środki ramion trapezu jest średnią arytmetyczną długości podstaw trapezu.

 1 0+ 4 |F G| = ------- = 7 cm . 2

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner