/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Trapez/Równoramienny

Zadanie nr 6868093

Różnica miar kątów wewnętrznych przy ramieniu trapezu równoramiennego, który nie jest równoległobokiem, jest równa 40∘ . Miara kąta przy krótszej podstawie tego trapezu jest równa
A) 120 ∘ B) 110∘ C)  ∘ 80 D)  ∘ 70

Wersja PDF

Rozwiązanie

Gdy się chwilę zastanowimy, to powinno być jasne, że suma opisanych kątów jest równa 180 ∘ .


PIC


Mamy zatem układ równań

{ α + β = 180∘ β − α = 40∘.

Dodając te równania stronami (żeby skrócić α ) mamy

 ∘ ∘ 2β = 220 ⇒ β = 110 .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner