/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Trapez/Równoramienny

Zadanie nr 8629162

Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym  ∘ 30 i ramieniu długości  √ -- 2 3 jest równa
A) √ -- 3 B) 3 C)  √ -- 2 3 D) 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy obrazek.


PIC


Patrzymy na trójkąt prostokątny AED .

 DE--= sin 30∘ = 1- AD 2 1- √ -- √ -- DE = 2 ⋅2 3 = 3.

Zatem wysokość trapezu jest równa √ -- 3 .  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner