/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Trapez/Równoramienny

Zadanie nr 9148767

Dany jest trapez równoramienny (patrz rysunek). Wtedy tg α jest równy


PIC


A) 43 B) 34 C) 45 D) 3 5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysujmy wysokości trapezu.


PIC


Z twierdzenia Pitagorasa wyliczamy długość wysokości.

 ∘ --------- √ --- h = 102 − 62 = 6 4 = 8.

Zatem

tgα = 8-= 4. 6 3

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner