/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Trapez/Równoramienny

Zadanie nr 9589922

Dany jest trapez równoramienny (patrz rysunek). Wtedy tg α jest równy


PIC


A) √- 33- B) √- 22- C) √ -- 2 D) √ -- 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysujmy wysokości trapezu.


PIC


Z twierdzenia Pitagorasa wyliczamy długość wysokości.

 ∘ ------- √ -------- √ --- √ -- h = 82 − 42 = 64 − 16 = 48 = 4 3.

Zatem

 √ -- tg α = 4--3-= √ 3. 4

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner