/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Oblicz długość

Zadanie nr 1398700

W trójkącie równoramiennym ABC dane są |AC | = |BC | = 16 oraz |AB | = 12 . Odcinek EF jest równoległy do podstawy AB oraz |EF | = 10 . Długość odcinka AE jest równa


PIC


A) 403 B) 83 C) 172 D) 30 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy z podobieństwa trójkątów ACB i ECF .

AC EC ----= ---- AB EF 16-= EC-- /⋅ 10 12 1 0 4 40 EC = --⋅10 = ---. 3 3

Stąd

 40- 8- AE = 16− 3 = 3.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner