/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Oblicz długość

Zadanie nr 2363109

Ramię trójkąta równoramiennego ma długość 12 i tworzy z podstawą kąt o mierze 30∘ . Obwód tego trójkąta jest równy:
A)  √ -- 6 3 + 24 B) 30 C) 36 D) 12√ 3-+ 24

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


Patrzymy na trójkąt prostokątny BDC .

 √ -- BD--= cos3 0∘ = --3- BC 2 √ 3- √ -- AB = 2BD = 2⋅12 ⋅---- = 12 3 . 2

Obwód trójkąta jest więc równy

 √ -- AB + 2BC = 12 3 + 2 4.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner