/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Oblicz długość

Zadanie nr 3945542

W trójkącie równoramiennym ramię ma długość 5, a kąt ostry przy podstawie jest równy α . Wysokość poprowadzona na podstawę trójkąta wynosi
A) 5 cosα B) 5tgα C) 5 sin α D) 5ctg α

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


W trójkącie prostokątnym ADC mamy

sin α = h- ⇒ h = 5sinα . 5

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner