/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Oblicz długość

Zadanie nr 4433887

W pewnym trójkącie równoramiennym największy kąt ma miarę  ∘ 12 0 , a ramię ma długość 6 (zobacz rysunek).


PIC


Najkrótsza wysokość tego trójkąta ma długość równą
A) 4 B)  √ -- 3 3 C)  √ -- 4 3 D) 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysujmy wysokość trójkąta.


PIC


W trójkącie prostokątnym ADC mamy

CD--= cos60 ∘ AC h- 1- 6 = 2 ⇒ h = 3.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner