/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Oblicz długość

Zadanie nr 4650388

W trójkącie równoramiennym ABC dane są |AC | = |BC | = 8 oraz |AB | = 10 . Wysokość opuszczona z wierzchołka C jest równa
A) √ --- 13 B) √ --- 39 C) 6 D) √ 89-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


Stosując twierdzenie Pitagorasa w trójkącie ADC mamy

 ∘ ------------ √ -------- √ --- CD = AC 2 − AD 2 = 64 − 2 5 = 39.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner