/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Oblicz długość

Zadanie nr 4990867

Wysokość CD trójkąta równoramiennego ABC jest równa 10, a ramię AC ma długość 14. Podstawa AB tego trójkąta ma długość
A) √ --- 96 B)  √ --- 4 24 C) 4√ 6- D) 8√ 6-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


Stosując twierdzenie Pitagorasa w trójkącie ADC mamy

 ∘ ------------ √ ---------- √ --- √ -- AD = AC 2 − DC 2 = 1 96− 100 = 96 = 4 6.

Zatem  √ -- AB = 2 ⋅AD = 8 6 .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner