/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Oblicz długość

Zadanie nr 6566208

W trójkącie równoramiennym ABC dane są |AC | = |BC | = 8 oraz |AB | = 12 . Wysokość opuszczona z wierzchołka C jest równa
A) √ --- 26 B)  √ -- 2 7 C) 2 D) 4√ 7-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


Stosując twierdzenie Pitagorasa w trójkącie ADC mamy

 ∘ ------------ √ -------- √ --- √ -- CD = AC 2 − AD 2 = 64− 36 = 28 = 2 7.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner