/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Oblicz długość

Zadanie nr 7521040

W trójkącie równoramiennym ABC dane są |AC | = |BC | = 7 oraz wysokość |CD | = 3 . Podstawa AB tego trójkąta ma długość
A)  √ --- 4 10 B)  √ --- 2 10 C) 2√ 5-8 D) 10

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


Stosując twierdzenie Pitagorasa w trójkącie ADC mamy

 ∘ ------------ √ ------- √ --- √ --- AD = AC 2 − DC 2 = 49− 9 = 40 = 2 10.

Zatem  √ --- AB = 2 ⋅AD = 4 10 .  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner