/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Oblicz długość

Zadanie nr 9118156

Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 10, a ramię ma długość 7. Wysokość opuszczona na podstawę ma długość
A)  √ --- 3 17 B)  √ -- 4 6 C) 2√ 6- D) √ 51-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozpoczynamy od rysunku.


PIC


Stosując twierdzenie Pitagorasa w trójkącie ADC mamy

 √ --- √ -- h 2 = 72 − 52 = 49 − 25 = 2 4 ⇒ h = 24 = 2 6.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner