/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Oblicz długość

Zadanie nr 9285808

W trójkącie równoramiennym ABC dane są |AC | = |BC | = 16 oraz |AB | = 12 . Odcinek EF jest równoległy do podstawy AB oraz |EF | = 8 . Długość odcinka AE jest równa


PIC


A) 323 B) 83 C) 163 D) 30 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy z podobieństwa trójkątów ACB i ECF .

 AC EC ----= ---- AB EF 16-= EC-- / ⋅8 12 8 4 3 2 EC = --⋅8 = ---. 3 3

Stąd

 3-2 16- AE = 16 − 3 = 3 .

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner