/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Oblicz długość

Zadanie nr 9578047

Wysokość CD trójkąta równoramiennego ABC jest równa 8, a ramię AC ma długość 10. Podstawa AB tego trójkąta ma długość
A) 12 B) 6 C) √ --- 89 D) 2√ 41-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


Stosując twierdzenie Pitagorasa w trójkącie ADC mamy

 ∘ ------------ √ --------- √ --- AD = AC 2 − DC 2 = 100− 64 = 36 = 6.

Zatem AB = 2 ⋅AD = 12 .  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner