/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Oblicz długość

Zadanie nr 9676038

W trójkącie równoramiennym ABC dane są |AC | = |BC | = 8 oraz |AB | = 14 . Wysokość opuszczona z wierzchołka C jest równa
A) √ --- 13 B) √ -- 5 C) √ 15- D) √ 113-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


Stosując twierdzenie Pitagorasa w trójkącie ADC mamy

 ∘ ------------ √ -------- √ --- CD = AC 2 − AD 2 = 64 − 4 9 = 15.

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner