/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Trygonometria

Zadanie nr 4925295

Ile wynosi tangens kąta α zaznaczonego na rysunku poniżej?


PIC


A) 13 B)  √ -- 3 3 C) √ - -23 D) √ -- 6

Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysujmy wysokość trójkąta.


PIC


Korzystając z twierdzenia Pitagorasa obliczamy długość wysokości trójkąta.

 ∘ ------------------ ∘ ------------- ∘ ---- √ -- ∘ ------------ ( 1 1 ) 2 ( 1 ) 2 3 3 CD = AC 2 − AD 2 = x2 − --x+ -x = x2 − -x = -x2 = ---x. 3 6 2 4 2

Wysokość mogliśmy też obliczyć ze wzoru na wysokość w trójkącie równobocznym – dany trójkąt właśnie taki jest.

Obliczamy teraz interesujący nas tangens.

 √ 3 CD-- -2-x- √ -- tg α = ED = 1x = 3 3. 6

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner