/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Oblicz długość

Zadanie nr 2491159

Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD , DE i AB są odpowiednio równe 2, 4 i 16.


PIC


Długość odcinka AD jest równa
A) 12 B) 8 C) 3 D) 6

Wersja PDF

Rozwiązanie

Trójkąty ABC i DEC są podobne, więc

AC AB ----= ---- DC DE AC--= 16- ⇒ AC = 8 . 2 4

Zatem AD = AC − 2 = 6 .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner