/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Podobieństwo

Zadanie nr 1298701

Liczby √ --√ --- √ --- 8, 50 , 72 są długościami trójkąta ABC . Trójkątem podobnym do trójkąta ABC jest trójkąt o bokach długości
A) √ -- √ --√ -- 2, 5, 6 B) 4, 25, 36 C) 8, 50, 72 D) 2, 5, 6

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że

√ -- √ ---- √ -- √ 8 = √4-⋅2-=-2 2√ -- 50 = 25 ⋅2 = 5 2 √ --- √ ------ √ -- 72 = 36 ⋅2 = 6 2.

Zatem trójkąt podobny do tego trójkąta to np. trójkąt o bokach: 2, 5, 6.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner