/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Podobieństwo

Zadanie nr 1782078

Który z narysowanych trójkątów jest podobny do trójkąta, w którym miary dwóch kątów wynoszą 40∘ i 65 ∘ ?


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli dwa kąty trójkąta mają miary  ∘ 40 i  ∘ 65 to trzeci kąt ma miarę

 ∘ ∘ ∘ ∘ 180 − 40 − 6 5 = 75 .

Musimy więc wybrać trójkąt, którego dwa kąty są pośród liczb  ∘ ∘ ∘ 40 ,65 ,75 .  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner