/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Podobieństwo

Zadanie nr 1905319

Na rysunkach I, II i III dane są trzy trójkąty.


PIC


Na których rysunkach trójkąty są przystające?
A) I i II B) I i III C) II i III D) I, II i III

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że

 ∘ ∘ ∘ ∘ 180 − 85 − 4 0 = 55 ,

czyli trzeci kąt trójkąta na II rysunku ma miarę  ∘ 55 . Ponadto, boki przylegające do tego kąta mają długości 4 i 8, więc trójkąt ten jest przystający do trójkąta z obrazka I. Trójkąt z obrazka III ma bok długości 8 w innym miejscu więc nie jest przystający do trójkątów I i II.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner