/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Podobieństwo

Zadanie nr 2377779

Trójkąty ABC i  ′ ′ ′ A B C są podobne PABC = 16 , PA ′B′C′ = 64 , wysokość hA = 5 . Odpowiadająca jej wysokość w drugim trójkącie jest równa:
A) h = 5 A B) h ′ = 10 A C) hA ′ = 2 0 D) nie można określić

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pole zmienia się jak kwadrat skali podobieństwa, czyli trójkąt  ′ ′ ′ A B C jest dwa razy większy od trójkąta ABC . Zatem

hA′ = 2hA = 10 .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner