/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Podobieństwo

Zadanie nr 3589679

Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta  ′ ′ ′ A B C w skali 5 2 , przy czym |AB | = 52|A ′B′| . Stosunek pola trójkąta ABC do pola trójkąta A ′B ′C ′ jest równy
A) -4 25 B) 2 5 C) 5 2 D) 25 -4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ pole zmienia się jak kwadrat skali podobieństwa  5 k = 2 , więc

 25 PABC = k 2 ⋅PA ′B′C′ =---PA′B′C ′. 4

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner