/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Podobieństwo

Zadanie nr 3712423

Pole trójkąta ABC jest cztery razy większe od pola trójkąta DEF . Trójkąty te są podobne. Długość boku DF jest równa 16. Długość boku AB , odpowiadającego bokowi DF , jest równa
A) 64 B) 32 C) 4 D) 8

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pole zmienia się jak kwadrat skali podobieństwa, czyli trójkąt ABC jest dwa razy większy od trójkąta DEF . Zatem

AB = 2DF = 32.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner