/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Podobieństwo

Zadanie nr 3734201

Który z narysowanych trójkątów jest podobny do trójkąta, w którym miary dwóch kątów wynoszą 60∘ i 65 ∘ ?


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli dwa kąty trójkąta mają miary  ∘ 60 i  ∘ 65 to trzeci kąt ma miarę

 ∘ ∘ ∘ ∘ 180 − 60 − 6 5 = 55 .

Musimy więc wybrać trójkąt, którego dwa kąty są pośród liczb  ∘ ∘ ∘ 55 ,65 ,60 .  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner