/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Podobieństwo

Zadanie nr 4016567

Znajdź skalę podobieństwa trójkąta  ′ ′ ′ A B C do trójkąta ABC :


PIC


A) 19 B) 13 C) 3 D) 9

Wersja PDF

Rozwiązanie

Oznaczmy przez k szukaną skalę podobieństwa trójkąta  ′ ′ ′ A B C do trójkąta ABC . Ponieważ pole zmienia się jak kwadrat skali podobieństwa, mamy

k2 = PA′B′C-′= 3--= 1- ⇒ k = 1. PABC 27 9 3

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner