/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Podobieństwo

Zadanie nr 5714813

Na rysunkach I, II i III dane są trzy trójkąty.


PIC


Przystające są trójkąty tylko na rysunkach
A) I i II B) I i III C) II i III D) I, II i III

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że

 ∘ ∘ ∘ ∘ 180 − 80 − 3 5 = 65 ,

czyli trzeci kąt trójkąta na III rysunku ma miarę  ∘ 65 . Ponadto, boki przylegające do tego kąta mają długości 4 i 7, więc trójkąt ten jest przystający do trójkąta z obrazka I. Trójkąt z obrazka II ma bok długości 7 w innym miejscu (i nie wygląda na równoramienny) więc nie jest przystający do trójkątów I i III.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner