/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Podobieństwo

Zadanie nr 6864379

Jeżeli trójkąty ABC i  ′ ′ ′ A B C są podobne, a ich obwody są odpowiednio równe 25 cm i 50 cm, to skala podobieństwa trójkątów A ′B′C′ i ABC jest równa
A) 2 B) 1 2 C) √ -- 2 D) √ 2 -2-

Wersja PDF

Rozwiązanie

Oznaczmy przez k skalę podobieństwa trójkątów. Oczywiście obwód zmienia tak jak skala podobieństwa, zatem mamy

k = 50-= 2. 25

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner