/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Podobieństwo

Zadanie nr 8957027

Jeżeli trójkąty ABC i  ′ ′ ′ A B C są podobne, a ich pola są, odpowiednio, równe 25 cm 2 i 50 cm 2 , to skala podobieństwa  ′ ′ AABB-- jest równa
A) 2 B) 1 2 C) √ 2- D) √ - -22

Wersja PDF

Rozwiązanie

Oznaczmy przez k skalę podobieństwa trójkątów. Pole figur zmienia się przy podobieństwie jak kwadrat skali podobieństwa, zatem mamy

 √ -- k2 = 50-= 2 ⇒ k = 2 . 25

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner