/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Podobieństwo

Zadanie nr 9926016

Trójkąt A 1B1C 1 o polu  2 36 cm jest podobny do trójkąta ABC o polu 4 cm 2 . Skala podobieństwa trójkąta A 1B1C 1 do trójkąta ABC jest równa
A) 1 3 B) 9 C) 12 D) 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Oznaczmy przez k skalę podobieństwa trójkątów. Pole figur zmienia się przy podobieństwie jak kwadrat skali podobieństwa, zatem mamy

k2 = 36-= 9 ⇒ k = 3 . 4

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner