/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Różne

Zadanie nr 2684293

Nie jest prawdziwe zdanie
A) Środek ciężkości trójkąta to punkt przecięcia się środkowych trójkąta.
B) Środek okręgu wpisanego w trójkąt to punkt przecięcia się dwusiecznych kątów trójkąta.
C) Środek okręgu opisanego na trójkącie to punkt przecięcia się wysokości trójkąta.
D) Środkowe trójkąta dzielą się w stosunku 1 : 2 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Środek okręgu opisanego to punkt przecięcia się symetralnych boków trójkąta. Pozostałe zdania są prawdziwe.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner