/Studia/Analiza/Całki oznaczone/Trygonometryczne

Zadanie nr 4274892

Oblicz całkę ∫ π2 x sin xdx 0 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Całkujemy przez części.

∫ π2 || ′ || π ∫ π2 xsin xdx = | u = sinx v =′ x |= [−x cosx ]02+ cosxdx = 0 |u = − cosx v = 1 | 0 π2 = 0 + [sin x]0 = 1.

 
Odpowiedź: 1

Wersja PDF
spinner