/Studia/Analiza/Całki oznaczone/Trygonometryczne

Zadanie nr 5365763

Oblicz całkę ∫ π 3πsin xdx − 2- .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ  ′ (cosx ) = − sin x mamy

∫ π π 3π sinxdx = [− cos x]−3π = 1. − 2- 2

 
Odpowiedź: 1

Wersja PDF
spinner